Kontakt

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa
adres do doręczeń: Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro
02-017 Warszawa
KRS 0000442857, NIP: 521-364-12-11, REGON: 146433467, BDO: 000460502

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie AKADEMIAZOO.PL działa przy Oddziale Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”,
adres e-mail: kontakt@akademiazoo.pl tel.: 502566530

Copyright © 2023 Jarosław Sobolewski. Szkolenia napędza platforma WP Idea